Aktualności

 

30 maja 2020 r zmarł prof. dr hab. Stanisław Grodziski członek honorowy Komisji Historycznej naszego Oddziału - wybitny uczony, historyk prawa, niestrudzony badacz, wydawca źródeł, autor ponad 400 prac naukowych i prawie 100 popularnonaukowych.

 

Na podstawie Decyzji Nr 24/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2020 r. https://instytucja.pan.pl/images/2020/decyzje/Dec%20Prez%20PAN%2024.pdf,
zawiadamia się, iż w Oddziale PAN w Krakowie możliwa jest organizacja posiedzeń, zgromadzeń, spotkań,o ile są zgodne z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-1 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r., poz. 284, 322, 374 i 567).

Maksymalna liczba osób przebywających w sali konferencyjnej wynosi 20.