Przewodniczący  -  prof. dr hab. Tomasz Polański
Zastępca                -  prof. dr hab. Anna Krasnowolska
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Leszek Bednarczuk 

ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UP JPII 

prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz 

dr hab. Renata Czekalska 

prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz 

dr Tomasz Gacek 

dr hab. Cezary Galewicz 

prof. dr hab. Elżbieta Górska 

dr Zdzisław J. Kapera 

ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak 

prof. dr hab. Anna Krasnowolska 

prof. dr hab. Aleksander Krawczuk, czł. honorowy 

dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś 

doc. dr hab. Tomasz Marszewski 

dr Alicja Małecka 

prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska 

dr Barbara Mękarska 

prof. dr hab. Marek Olbrycht 

dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ 

dr Arkadiusz Płonka

prof. dr hab. Andrzej Pisowicz 

prof. dr hab. Tomasz Polański 

dr Marcin Rzepka 

prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś 

dr hab. Sławomir Sprawski 

dr Czesław Srzednicki 

prof. dr hab. Marek Stachowski 

prof. dr hab. Stanisław Stachowski, czł. honorowy 

dr hab. Lidia Sudyka, prof. UJ 

prof. dr hab. Joachim Śliwa

dr Krzysztof Wolski 

 

Odeszli od  nas:

ks. prof. dr hab. Jerzy Chmiel