Przewodniczący  -  prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
Zastępca                -  prof. dr hab. inż. Sławomir Luft
Sekretarz               -  dr inż. Jerzy Cisek
 

Członkowie Komisji:

dr inż. Jerzy Cisek  

prof. dr hab. inż. Bogdan Fijałkowski  

prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek 

dr inż. Witold Jordan  

dr hab. inż. Edward Kołodziej, prof. PK 

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krasowski  

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda  

prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko 

prof. dr hab. inż. Sławomir Luft 

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz  

prof. dr hab. inż. Andrzej Mruk  

prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski  

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski 

prof. dr hab. inż. Leon Prochowski  

prof. dr hab. inż. Kazimierz Romaniszyn 

prof. dr hab. inż. Maciej Sobieszczański 

prof. dr hab. inż. Tomasz Stańczyk  

prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski  

prof. dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk

prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko